Obsah

Späť

Zápisnica z 33. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom konaného dňa 20. 02. 2018.

Zápisnica
z 33. neplánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom
konaného dňa 20. 02. 2018.

Prítomní:

Bušík Anton, Ing. arch. Bútora Lubomír, Dado Milan, Mgr. Chromiaková Monika, Kvasnička Ján, Mikolášek František, Ing. Poruban Libor, Ing. Rafaj Robert, Mgr. Ing. Rybárová Jana, Ing. Sečány Viliam, Stráňavská Libuša, Ing. Suchánek Emil, Žáček Radoslav.

Úplné znenie zápisnice z MsZ konaného dňa 20. 02. 2018 môžete prečítať TU.

Vyvesené: 13. 3. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Pavol Mikula

Späť