Obsah

Späť

Zápisnica z 34. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom konaného dňa 08. 03. 2018.

Zápisnica
z 34. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom
konaného dňa 08. 03. 2018.


Prítomní:

Ing. arch. Antal Marián, Bušík Anton, Ing. arch. Bútora Lubomír, Dado Milan, Mgr. Chromiaková Monika, Mikolášek František, Ing. Poruban Libor, Ing. Rafaj Robert, Mgr. Rajec Ivan, Rehák Ján, Ing. Rybárová Jana, Ing. Sečány Viliam, Stráňavská Libuša, Ing. Suchánek Emil, Mgr. Wolf Peter, Žáček Radoslav.

Úplné znenie zápisnice z MsZ konaného dňa 08. 03. 2018 môžete prečítať TU.

Vyvesené: 10. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správca Webu

Späť