Obsah

Projekty schválené v roku 2017:

 • Cyklotrasy mesta Dubnica nad Váhom
 •  Rozšírenie kapacít materskej školy Centrum I 32, Dubnica nad Váhom

 

V rokoch 2008 – 2016 boli s finančnou podporou Európskej únie realizované v meste Dubnica nad Váhom nasledovné projekty:  

 • Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom
 • Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod hájom 967/29 Dubnica nad VáhoRekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum
 • Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej
 • Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom pre obyvateľov postihnutých Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou
 • Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia – časť ulica Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Dubnici nad Váhom
 • Cez Karpaty na vohľady: Rozvoj spolupráce v oblasti prezentácie ľudovej kultúry prihraničných regiónov Valašskokloboucka – Ilavskodubnicka
 • Příhraničním vzděláváním k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech Slavičín – Dubnica
 • Protipovodňová opatření a varovný systém Říká - Vlára – Váh