Obsah

Rekonštrukcia objektov a prístavba špecializovaného zariadenia domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom pre obyvateľov postihnutých Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou

Operačný program:                 Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška nenávratného finančného príspevku: 2 848 100,70 Eur

Cieľ projektu: 

Zvýšenie kvality a dostupnosti sociálnych služieb rekonštrukciou, rozšírením a modernizáciou domova dôchodcov v Dubnici nad Váhom.

logo