Obsah

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum I Dubnica nad Váhom

Operačný program:                 Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:     Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 913 706,12 Eur

Cieľ projektu: Rekonštrukciou a obstaraním vnútorného vybavenia ZŠ s MŠ zlepšiť podmienky pre realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu.

 

Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Centrum III, Pod hájom 967/29 Dubnica nad Váhom

Operačný program:                 Regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:    Európsky fond regionálneho rozvoja

Výška nenávratného finančného príspevku: 1 593 288,37 Eur

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania rekonštrukciou školy - znížením energetickej náročnosti budovy a zvýšením technického štandardu školy.

 

 

logo