Obsah

Späť

Výsledky volieb Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 4. novembra 2017 v Dubnici nad Váhom

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 22. 11. 2017

Späť