Obsah

Späť

Zist'ovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zist'ovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zist'ovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zist'ovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2017 (EU SILC 2005 - 2017). Cieľom tohto projektu je vytvorit' spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hl'adiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Text celého oznamu si môžete prečítať tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 4. 2018

Dátum zvesenia: 27. 4. 2018

Späť