Obsah

Späť

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT).

Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2018 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zist'ovania je zistit' úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistit' úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnost' využitia týchto technológií.

Text celého oznamu si môžete prečítať tu ku stiahnutiu

Vyvesené: 11. 4. 2018

Dátum zvesenia: 27. 4. 2018

Späť