Obsah


2011

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Stavebné práce "Rekonštrukcia špeciálneho zariadenia DD Prejta"29.12.2011
Chladiace zariadenia do domu smútku v Dubnici nad Váhom29.12.2011
Vypracovanie PD "Zberná komunikácia B2 Dubnica n/V - Nová Dubnica29.12.2011
Práce na kompostovisku29.12.2011
Údržba mestskej zelene - lokalita č. 3 za 11/201129.12.2011
Údržba mestskej zelene - lokalita cintorín Dubnica n/V, Prejta za 11/201129.12.2011
Údržba mestskej zelene - orezy suchých konárov za 11/201129.12.2011
Vývoz KO za 11/201129.12.2011
Dofakturácia z dôvodu rozdielu cien k LL 5111116829.12.2011
Externý manažment projektu "Rekonštr. Námestia MS"29.12.2011
Vypracovanie posudku strateg. dokumentu "Územný plán mesta", zmena č.6 a dopl. č.429.12.2011
Vývoz separovaného a zzmesového KO za 11/201128.12.2011
Vystúpenie v rámci proj. "Cez Karpaty na Vohľady" - muzikál Perinbaba28.12.2011
Výsadbu a úpravu zelene Pod hájom - schodisko "U"28.12.2011
nájom a prevádzka VO za 12/201128.12.2011
Stavebné úpravy poškodeného chodníka pri cyklistickej trase na ul. Obrancov mieru28.12.2011
doplnenie osvetlenia prechodu na ul. Obrancov mieru28.12.2011
telefónne poplatky za 11/201128.12.2011
odpadkové koše 20 ks, parkové lavičky 40 ks28.12.2011
PD - terénne a sadové úpravy Špec. zariadenia DD Prejta28.12.2011
internet Optika 10 Mbit/s LAN-LAN za 12/201128.12.2011
športovo-spoločenské posedenie pracovníkov MsÚ dňa 2.12.201128.12.2011
rozšírenie kamerového systému28.12.2011
stavebné práce na dielo "Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom"20.12.2011
Práce naviac: Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom, -výsadba 4 ks Acer campestre "Eisrijk"20.12.2011
Automatický závlahový systém na stavbe "Rekonštrukcia Námestia Matice Slovenskej20.12.2011
výkon stavebného dozoru za 11/2011 na stavbe Rekonštrukcia a prístavba špecializovaného zariadenia domova dôchodcov20.12.2011
Poštové služby za 11/201120.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.5 za 11/201120.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.2 za 11/201120.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.1 za 11/201120.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.4 za 11/201120.12.2011
Rozšírenie výsadbových prác: práce naviac - Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej20.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za 11/201120.12.2011
Úpravu zelene v kruhovom objazde za žel.traťou20.12.2011
Mesačný predpis zálohových úhrad pre byty v správe OSBD za 10,11,12/201120.12.2011
Reprezentačné predmety20.12.2011
vývoz KO za 10/201120.12.2011
vývoz zmesového a separovaného KO za 10/201120.12.2011
Dofakturácia z dôvodu rozdielu cien k faktúre č.OF11032120.12.2011
Ronštrukcia starej tribúny futbalového štadióna - oprava oceľových schodov15.12.2011
Oprava poškodeného chodníka pri SPŠ15.12.2011
Nárečový slovník15.12.2011
tlač Dubnických novín15.12.2011
Údržba mestskej zelene - kosenie okraj. časti mesta za 10/201112.12.2011
Čistenie mesta za 10/201112.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite cintorín Prejta za 10/201112.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite Prejta za 10/201112.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.3 za 10/201112.12.2011
PC Triline, LED Samsung, OEM Office - 2ks12.12.2011
stravné lístky za 12/201109.12.2011
Vypracovanie zmien a doplnkov projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby "Rekonštrukcia námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom"09.12.2011
Opravu vstupných oceľových schodov starej tribúny futbalového štadióna v Dubnici nad Váhom01.12.2011
Údržba mestskej zelene za mesiac oktober v lokalite č. 201.12.2011
Údržba mestskej zelene za mesiac oktober v lokalite č.101.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za mesiac október 2011 podl'a zmluvy č . 91/200901.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.4 v období október 201101.12.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.5 v období október 201101.12.2011
Internet Optika 10 Mbit/s LAN-LAN za 11/201101.12.2011
nájom a prevádzke VO mesta Dubnica nad Váhom za 11/201101.12.2011
projektová dokumentácia oplotenia01.12.2011
divadelná komédia "Mandarínková izba"01.12.2011
mes. platba za elektrickú energiu23.11.2011
stavebný dozor "Rek. špec. zariadenia DD Prejta"23.11.2011
stravné lístky za 11/201123.11.2011
vodorovné dopravné značenie23.11.2011
vývoz zmesového a separovaného KO23.11.2011
dofakturácia k LL 5111092823.11.2011
tlač Dubnické noviny23.11.2011
údržba cintorína 5 - 10/201123.11.2011
Údržba mestskej zelene09.11.2011
Údržba mestskej zelene09.11.2011
Údržba mestskej zelene09.11.2011
Údržba mestskej zelene09.11.2011
Vývoz komunálneho odpadu za 9/201109.11.2011
Celoplošná deratizácia mesta, II. etapa09.11.2011
nájom a prevádzka VO za 10/201109.11.2011
Údržba mestskej zelene - orezy a výrub such. konárov za 9/201109.11.2011
práce na kompostovisku za 9/201109.11.2011
odber druhotných surovín21.10.2011
vyseparovaný odpad za I. polrok 201121.10.2011
odber druhotných surovín 9/201121.10.2011
odber druhotných surovín 9/201121.10.2011
vyseparovaný odpad za I. polrok 201121.10.2011
odber druhotných surovín21.10.2011
tlač Dubnických novín21.10.2011
odber el. energie za 2/2011 - ul. Športovcov21.10.2011
Stravné lístky za 10/201121.10.2011
Internet, LAN-LAN 10/201121.10.2011
poštové služby za 9/201121.10.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.5 za 9/201121.10.2011
Údržba mestskej zelene k. č.4 za 9/201121.10.2011
Údržba mestskej zelene k. č.2 za 9/201121.10.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 9/201121.10.2011
výsadba HBV Háje21.10.2011
výsadba HBV Háje21.10.2011
výsadba HBV Háje21.10.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite "U" za mesiac september 2011 podľa zmluvy č. 91/200921.10.2011
Záhradné a parkové úpravy - Rek. nám MS21.10.2011
práce naviac na Námestí Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom21.10.2011
plošná úprava terénu a výsadba zelene pri zástavke SPŠ strojníckej21.10.2011
stavebný dozor Rek. a prístavba domova dôchodcov Prejta 9/201121.10.2011
predstavenie Všechnopartička dňa 30.9.201121.10.2011
vývoz komunálneho a separovaného odpadu za 8/201121.10.2011
Dofakturácia k LL 5110826 vývoz KO za 8/201121.10.2011
odvoz konárov, prekop. kompost. za 8/201121.10.2011
čistenie autobus. zastávok v meste za 8/201121.10.2011
Údržba mestskej zelene okr.časti mesta za 8/201121.10.2011
Údržba mestskej zelene v lok. Prejta za 8/201121.10.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.3 za 8/201121.10.2011
Údržba mestskej zelene v lok. cintorín Dubnica a Prejta za 8/201121.10.2011
čistenie mesta - za 8/201121.10.2011
Vypracovanie monitorovacích správ projektu 'Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum'21.10.2011
Vypracovanie žiadostí o platbu projektu Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum'21.10.2011
vykonané stavebné práce na stavbe" Rekonštrukcia kaštiel'a pre Dubnické múzeum"21.10.2011
Ozvučenie a osvetlenie05.10.2011
Internet optika LAN-LAN 9/201105.10.2011
Úprava chodníka05.10.2011
Poštové služby05.10.2011
Zmluvy o nájme a prevádzke VO mesta05.10.2011
Údržba mestskej zelene05.10.2011
ubytovanie05.10.2011
Údržba mestskej zelene05.10.2011
Údržba mestskej zelene05.10.2011
Údržba mestskej zelene05.10.2011
Údržba mestskej zelene05.10.2011
Výkon stavebného dozoru05.10.2011
dodávka a montáž osvetlenia - kastieľ05.10.2011
Preloženie káblovch vedení optiky05.10.2011
Stavebné práce na rekonštrukcii osvetlenia05.10.2011
Stavebné práce na rekonštrukcii osvetlenia05.10.2011
Stavebné práce na dielo "Rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom"04.10.2011
Úprava terénu a založenie trávnika - kaštieľ16.09.2011
vývoz KO za 7/201116.09.2011
mesačný predpis zálohových úhrad pre Vaše byty v správe OSBD za 8,9/201116.09.2011
tlač Dubnických novín16.09.2011
oprava MK - ul. Školská16.09.2011
Obedy pre dôchodcov za 8/201116.09.2011
Strava a občerstvenie pre účastníkov DFF od 26.8.-28.8.201116.09.2011
Realizacia ohňostroja počas DFF16.09.2011
Vystúpenie FS ŽELEZIAR16.09.2011
ubytovanie od 26.08.2011-28.08.2011 Poľského súboru počas DFF16.09.2011
Ozvučenie a osvetlenie "OFF 2011"16.09.2011
Strava pre dôchodcov za 7/201112.09.2011
nájom a prevádzka VO za 8/201112.09.2011
Stravné lístky za 9/201112.09.2011
náklady spojené s real. predstavenia muzikálu Perinbaba12.09.2011
celoplošná deratizácia mesta I.etapa12.09.2011
vývoz separ. odpadu za 7/201112.09.2011
vývoz KO za 7/2011 - dofakt. k LL 5111070912.09.2011
vývoz zmes. KO za 7/201112.09.2011
vývoz KO za 7/201112.09.2011
zberové vozidlo s hydr. rukou, JNK a kontajn. IVECO Trakker AD 19012.09.2011
Stavebné práce "Rekonštr. VO na ul. Obrancov mieru"12.09.2011
odber druhotných surovín 7/201125.08.2011
odber druhotných surovín 7/201125.08.2011
Internet, LAN-LAN 8/201123.08.2011
stavebný dozor Rek. a prístavba domova dôchodcov23.08.2011
orezy suchých konárov a výrub suchých stromov23.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 7/201123.08.2011
orezy suchých konárov a výrub suchých stromov23.08.2011
mikrofony SHURE 5ks23.08.2011
Údržba mestskej zelene k. č.4 za 7/201123.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.5 za 7/201123.08.2011
Údržba mestskej zelene k. č.2 za 7/201123.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. "U" za 7/201123.08.2011
tlač Dubnických novín23.08.2011
nábytok - kancelária primátora23.08.2011
nábytok - sekretariát primátora23.08.2011
stav.práce Rek. VO ul. Obr. mieru23.08.2011
premiestnenie 9ks prijímacích hlásičov na ul.Obr.mieru23.08.2011
čistenie mesta - hlavný dopr. ťah za 7/201123.08.2011
Údržba krajníc a chodníkov za 7/201123.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. Prejta za 7/201123.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. č.3 za 7/201123.08.2011
Údržba mestskej zelene v lok. cintorín Dubnica a Prejta za 7/201123.08.2011
Údržba mestskej zelene za 7/201123.08.2011
Divadeľné predstavenie Perinbaba11.08.2011
Stav. práce DD Prejta02.08.2011
poštové služby za 6/201102.08.2011
Obedy pre dôchodcov za 6/201102.08.2011
stavebný dozor02.08.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite "U" za 6/201102.08.2011
stavebný dozor02.08.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite č.1 za 6/201102.08.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite č.2 za 6/201102.08.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite č.5 za 6/201102.08.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite č.4 za 6/201102.08.2011
Oprava komunikácie02.08.2011
Dubnické noviny02.08.2011
vypracovania PD - Nadstavba, rek. a moder. polikliniky02.08.2011
nájom a prevádzka VO za 7/201102.08.2011
Stravné lístky za 8/201102.08.2011
mesačný predpis záloh. úhrad pre byty za 6/201102.08.2011
čistenie mesta - hlavný dopr. ťah za 6/201102.08.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.3 za 6/201102.08.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite Prejta za 6/201102.08.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite cintorín02.08.2011
Údržba mestskej zelene za 6/201102.08.2011
práce na obecných kompostoviskách za 6/201102.08.2011
Dofakturácia k LL 51110110 vývoz KO za 1/201102.08.2011
vývoz KO za 6/201102.08.2011
Sedacia súprava LUCIE 21102.08.2011
Telefónne poplatky za 6/201102.08.2011
vývoz zmes a sep. KO za 6/201102.08.2011
Dofakturácia k LL 5110618 vývoz KO za 6/201102.08.2011
Internet, LAN-LAN 7/201102.08.2011
tech. dozor - Rek. kaštieľa02.08.2011
Druhotné suroviny22.07.2011
Druhotné suroviny22.07.2011
Prevedenie vodorovného dopravného značenia06.07.2011
Stravné lístky za 7/201106.07.2011
dodanie a vývoz odpad.nádob06.07.2011
vývoz komunálneho a separovaného odpadu za 5/201106.07.2011
Dofakturácia k faktú re č.511152706.07.2011
Vývoz komunálneho odpadu za 5/201130.06.2011
vytmelenie škár medzi oknami...30.06.2011
Územný plán mesta - zmena č.6...30.06.2011
nájom a prevádzka VO30.06.2011
Údržba mestskej zelene27.06.2011
Údržba mestskej zelene27.06.2011
Údržba mestskej zelene27.06.2011
Údržba mestskej zelene27.06.2011
ručná údržba krajníc komunikácií...27.06.2011
Oprava ciest a chodníkov v meste Dubnica nad Váhom a m.č. Prejta27.06.2011
tlač Dubnických novín27.06.2011
Obedy pre dôchodcov za 5/201127.06.2011
Internet optika LAN-LAN 6/201127.06.2011
dodávka a montáž27.06.2011
vypracovanie žiadostio platbu projektu27.06.2011
vypracovanie monitorovacej správy27.06.2011
realizácia vererejného obstarávania27.06.2011
realizácia vererejného obstarávania27.06.2011
realizácia vererejného obstarávania27.06.2011
Poštové služby27.06.2011
stavebné práce27.06.2011
Výkon technického dozoru27.06.2011
Rekonštr. kaštieľa - klamp. práce23.06.2011
stavebné prác e a dodaný materiál na základe Zmluvy23.06.2011
hlasovací a evidenčný systém23.06.2011
klampiarské práce "Rek.kaštieľa"23.06.2011
stavebné práce na stavbe. Rekonštrukcia kaštieľa pre Dubnické múzeum23.06.2011
prenájom kopírky23.06.2011
Udržba mestskej zelene v lokalite č.523.06.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.423.06.2011
údržbu mestskej zelene za mesiac máj v lokalite č.223.06.2011
údržbu mestskej zelene za mesiac máj v lokalite č.123.06.2011
výkon stavebného dozoru23.06.2011
Údržba mestskej zelene v loka lite "U" za mesiac máj 2011 podľa zmluvy č.91/200923.06.2011
Vypracovanie "Navrh upravy hrobovych miest na Novom cintorine v Dubnici nad Vahom23.06.2011
orezy suchých konárovv lok.č.4, 523.06.2011
údržba mestskej zelene, výsatba záhonu23.06.2011
opravu podláh silikátovou stierkou hr.5mm, Dubnické múzeum23.06.2011
Stravné lístky za 6/201123.06.2011
územný plán mesta Dubnica nad Váhom - zmena č.623.06.2011
odber druhotných surovín 5/201121.06.2011
vývoz KO za 4/2011, dofakt. k fa 11011231.05.2011
vývoz komunálneho a separovaného odpadu za 4/201131.05.2011
čistenie, vývoz KO31.05.2011
údržba mestskej zelene v lokalite Prejta31.05.2011
tmelenie špár medzi oknami31.05.2011
sanačné a izolačné práce31.05.2011
stavebný dozor31.05.2011
Vývoz komunálneho odpadu za 4/201127.05.2011
Údržba mestskej zelene27.05.2011
Internet optika LAN-LAN 5/201127.05.2011
Poštové služby27.05.2011
Výkon technického dozoru27.05.2011
Údržba mestskej zelene27.05.2011
Údržba mestskej zelene27.05.2011
Zmluvy o nájme a prevádzke VO mesta27.05.2011
Údržba mestskej zelene27.05.2011
Údržba mestskej zelene27.05.2011
Údržba mestskej zelene27.05.2011
Údržba mestskej zelene27.05.2011
Údržba mestskej zelene27.05.2011
Oprava ciest a chodníkov v meste Dubnica nad Váhom a m.č. Prejta27.05.2011
Oprava ciest a chodníkov v meste Dubnica nad Váhom a m.č. Prejta27.05.2011
stavebné práce a dodáný materiál na základe Zmluvy o dielo 214/201027.05.2011
realizácia ohňostroja dňa 29.4.201117.05.2011
obedy pre dôchodcov za 4/201117.05.2011
údržba cintorína za 1-4/201117.05.2011
opravy výtlkov na miest. kom.17.05.2011
vývoz zmesového a separ. KO za 3/201117.05.2011
opravy a nátery okien "Rek. kaštieľa"17.05.2011
dofakturácia k LL 5111027617.05.2011
vývoz bioodpadu za 3/201117.05.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.317.05.2011
stav.práce - spevnenie plochy17.05.2011
stav.práce -terénne úpravy17.05.2011
prevedenie vodovodného dopravného značenia17.05.2011
stravné lístky za 5/201117.05.2011
tlač - Dubnické noviny17.05.2011
prevedenie vodovodného dopravného značenia17.05.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.417.05.2011
mes. predpis úhrad pre byty v správe OSBD za 3,4,5/201117.05.2011
telefónne poplatky17.05.2011
údržba mestskej zelene17.05.2011
Územný plán mesta, zmena č.517.05.2011
nájom pozemku za 4/201117.05.2011
Kancelárske potreby02.05.2011
Kancelárske potreby02.05.2011
Kancelársky potreby02.05.2011
Mimoriadne zásahy02.05.2011
čistenie mesta02.05.2011
Vývoz komunálneho odpadu za 3/201129.04.2011
Údržba mestskej zelene29.04.2011
Údržba mestskej zelene29.04.2011
Údržba mestskej zelene29.04.2011
Výkon technického dozoru29.04.2011
rybárske lístky29.04.2011
prenájom kopírky29.04.2011
Internet optika LAN-LAN 4/201129.04.2011
poplatky za linky PCO29.04.2011
poskytovanie serverhostingu29.04.2011
telefónne poplatky29.04.2011
telefónne poplatky29.04.2011
telefónne poplatky29.04.2011
predplatné CHIP DVD29.04.2011
Obedy pre dôchodcov za 3/201129.04.2011
odstránenie skládky29.04.2011
odstránenie skládky29.04.2011
Údržba mestskej zelene29.04.2011
Hlavná ročná kontrola DI Pod Kaštieľom29.04.2011
oprava poškodenej stechy29.04.2011
Poštové služby29.04.2011
PC periférie29.04.2011
Údržba mestskej zelene29.04.2011
Údržba mestskej zelene29.04.2011
Nájom pozemku29.04.2011
Údržba mestskej zelene29.04.2011
Údržba mestskej zelene29.04.2011
poskytovanie pracov. zdravotnej služby29.04.2011
Protipožiarne služby29.04.2011
mesačná platba za energiu CO29.04.2011
súťaž o cenu primátora29.04.2011
čistenie autobusových zastávok29.04.2011
mesačná platba DS a Zvonica Prejta29.04.2011
konferencia29.04.2011
odber vody29.04.2011
Druhotné suroviny28.04.2011
nájom a prevádzka VO28.04.2011
zimná údržba28.04.2011
Kurz jazyka anglického začiatočníci28.04.2011
Zapožičanie mikroportov28.04.2011
vstupenky na RND19.04.2011
vstupenky19.04.2011
pramenitá voda nesýtená za 3/201119.04.2011
knihy19.04.2011
mediálne služby za 3/201119.04.2011
tlač - Dubnické noviny 4/201119.04.2011
stavebný dozor za 3/201119.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.219.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.219.04.2011
divadelné predstavenie "Nesladím" dňa 3.4.2011 o 15:0019.04.2011
divadelné predstavenie "Nesladím" dňa 3.4.201119.04.2011
oprava poškodenej strechy po krádeži, Prejta19.04.2011
mesačný nájom presso stroja19.04.2011
preprava obrazov Kurjaka do Bylnice19.04.2011
predplatné časopisu URBANITA 201119.04.2011
tlač CD, plagát, kronika19.04.2011
tonerová kazeta pre fax18.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. "U"18.04.2011
scanery HP ScanJet15.04.2011
služby BOZP11.04.2011
grafické spracovanie Dubnických novín 4/201111.04.2011
samolepky11.04.2011
Vykonanie cert. auditu na systém manaž. kvality ISO 900111.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.511.04.2011
Kancelárske potreby11.04.2011
Kancelárske potreby11.04.2011
Kancelárske potreby11.04.2011
čistenie autobusových zastávok za 2/201111.04.2011
zabezp. verej. obstaráv. na Zberové vozidlo s hydr. rukou07.04.2011
predd. za 12 mesačnú licenciu do Nár. inf. portálu07.04.2011
vyprac. záver. ŽOP Rekonštrukcia ZŠ a MŠ C II07.04.2011
vyprac. záver. monitor. správy Rekonštrukcia ZŠ a MŠ C II07.04.2011
prepravné "Prihranič. vzdelávanie v reg. Slavičín-Dca07.04.2011
náhrada mzdy členky MsR a poslankyne Ing. Ľuby Backovej07.04.2011
stravné lístky za 4/201107.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 2/201107.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 2/201107.04.2011
údržba mestskej zelene v lok. č.1 za 2/201107.04.2011
nájom pozemku za 3/201107.04.2011
zber opotrebovaných pneumatík07.04.2011
vystúpenie FS Mladosť dňa 15.3.201107.04.2011
prepravné07.04.2011
požičovné za film Dospeláci07.04.2011
služby štandardnej technickej podpory k APV07.04.2011
Realizácia výchovných koncertov05.04.2011
telefónne poplatky za 2/201104.04.2011
programové vybavenie04.04.2011
Vývoz zmes. odpadu a separ. KO za 2/201104.04.2011
zber plastov za 2/201104.04.2011
Údržba mestskej zelene - zber a rezanie konárov za 2/201104.04.2011
19 ks pohárov + najlepši športovec, tréner,šport. kolektív29.03.2011
inštalácia zásuvkových rozvodov "Rek. kaštieľa pe Dubnické múzeum"29.03.2011
predplatné časopisu Požiarník na rok 201129.03.2011
stavebné práce "Rekonštr. kaštieľa pre Dubnické múzeum"29.03.2011
publikácia Nakladanie s majetkom obce vo vzoroch28.03.2011
stoličky NET 3+3 zadarmo28.03.2011
prenájom kopírky28.03.2011
vystúpenie Horňáckej muziky na vernisáži J. Vydrnáka28.03.2011
knihy28.03.2011
publikácia účtovníctvo a audit v štátnej správe28.03.2011
Nahrávanie a výroba 500 ks CD Mária Baginová28.03.2011
Vývoz komunálneho odpadu za 2/201128.03.2011
Lokalita č.328.03.2011
Lokalita Prejtá25.03.2011
Lokalita cintorín Dca, Prejta25.03.2011
Zabezpečenie zimnej údržby komunikácií24.03.2011
Mimoriadne zásahy24.03.2011
Zmluva o poskytovaní serverhostingu a služieb č. 27022009/DCA24.03.2011
Výkon technického dozoru24.03.2011
Zmluva o nájme a prevádzke VO24.03.2011
Prevádzkovanie TXT kanálu 3/201124.03.2011
Prevádzkovanie TXT kanálu 2/201124.03.2011
druhotné suroviny 2/201123.03.2011
autorská odmena za použ. hud. diela koncert Jiří Zmožek21.03.2011
autorská odmena za použ. hud. diela Dubnické fašiangy 201121.03.2011
autorská odmena na použitie hud. vystúpenia Drišľak21.03.2011
príprava Dubnických novín za 2/201118.03.2011
poštové služby za 2/201118.03.2011
toner do tlačiarne IBM18.03.2011
telefónne poplatky za 2/201118.03.2011
telefónne poplatky za 2/201118.03.2011
telefónne poplatky za 2/201118.03.2011
programu WinCITY18.03.2011
Internet optika, LAN-LAN za 3/201118.03.2011
kancelárske potreby18.03.2011
pramenitá voda za 2/201117.03.2011
pramenitá voda za 2/201117.03.2011
koncertný program EMAUZY 6.3.201117.03.2011
vystúpenie skupiny 4.3.201117.03.2011
požičovné za film Ja zloduch17.03.2011
obedy pre dôchodcov za 2/201117.03.2011
odber vody Nám 1. mája, ul. Cintorínska17.03.2011
HDD WD 160GB17.03.2011
stavebné práce na stavbe TI Háje, II. kvadrant17.03.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.4 2/201117.03.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.5 2/201117.03.2011
nahrávanie hudobných podkladov17.03.2011
realizácia muzikálu Perinbaba 10.2.2011 v Bratislave17.03.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite "U" 2/201116.03.2011
mesačná platba za el. energiu 3/201116.03.2011
Vystúpenie FS Mladosť16.03.2011
Autonómny syst. varov.- zimný štadión16.03.2011
oprava automobilu Škoda SuperB IL 949AR16.03.2011
stavebné práce na stavbe TI Háje, II. kvadrant16.03.2011
režijné náklady muzikál Perinbaba16.03.2011
koncesionárske poplatky za rok 201116.03.2011
vypracovanie lekárskeho nálezu16.03.2011
Upgrade programu WinCITY16.03.2011
predpl. časopisu ITlib pre rok 201116.03.2011
seminár Ročné zúčtovanie zdr.poist.16.03.2011
kurz anglického jazyka za 2/201116.03.2011
tlač Dubnických novín č.3/201116.03.2011
protipožiarne služby za 2/201116.03.2011
služby BOZP za 2/201116.03.2011
poplat PCO za 2/201116.03.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.1 za 2/201116.03.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.2 za 2/201116.03.2011
oprava výtlkovna miest.komunik.16.03.2011
mediálne služby za 2/201116.03.2011
stavebný dozor DD Prejta 2/201116.03.2011
prenájom vysielacieho zariadenia15.03.2011
prenájom vysielacieho zariadenia15.03.2011
prenájom vysielacieho zariadenia15.03.2011
vyhlásenie oznamu v mestskom rozhlase15.03.2011
uverejnenie inzercie v Dubnických novinách 3/201115.03.2011
14 vstupeniek na program Drišľak 4.3.201111.03.2011
seminár Rozpočtov a účtovníctvo miest 201109.03.2011
Cenové správy pre stavebníctvo09.03.2011
grafická príprava Dubnických novín 3/201109.03.2011
dovoz výstavy "Kultúrna pamiatka roka"09.03.2011
nákup čistiacich prostriedkov09.03.2011
telefónne poplatky za 1/201109.03.2011
poštový úver za 12/201009.03.2011
výp.technika ZŠ a MŠ Pod hájom, ROP 2211012103409.03.2011
zapožičanie mikropor. pre predstavenie "Ženský zákon"09.03.2011
autorská odmena za licenciu - mestský rozhlas 201109.03.2011
kancelárske potreby09.03.2011
prijmové pokl. doklady, lep09.03.2011
odmena za vykon analýzy výstupov - separovaný zber07.03.2011
odmena za vyseparovaný odpad za 1. polrok 201003.03.2011
predplatné Trend a Profit03.03.2011
výroba samolepiek "Informačný most"03.03.2011
výroba bannerov03.03.2011
mesačný nájom presso stroja03.03.2011
vyhotovenie geometr. plánu parkoviska pri "U"03.03.2011
vývoz separ. a zmesového KO za 1/201103.03.2011
výroba inf. tabúľ - mikroprojekt "Inf. most"03.03.2011
stravné lístky za 3/201103.03.2011
vývoz KO za 1/201103.03.2011
prihláška dosúťaže Najkrajšie knihy o Slovensku03.03.2011
prihláška dosúťaže Najkrajšie knihy o Slovensku03.03.2011
požičovné za film Dedičstvo03.03.2011
vyučtovanie el. energie preplatok za obd. 11.11.-31.12.201003.03.2011
vyučtovanie el. energie za obd. 11.11.-31.12.201003.03.2011
výroba samolepiek "Informačný most"03.03.2011
odmena za vyseparovaný odpad/papier lepenka za 2.polrok 201001.03.2011
odmena za vyseparovaný odpad/sklo, plasty PET, ostatné zo rok 201001.03.2011
odber druhotných surovín za 1/201101.03.2011
reklama v mestskom rozhlase01.03.2011
poistenie majetku za obdobie od 26.2.2011 do 26.5.201128.02.2011
doprava výstavy obrazov V.Křivdu do Brumova-Bylnice28.02.2011
vyučtovanie el. energie preplatok za obd. 8.4.-31.12.201028.02.2011
vyučtovanie el. energie za obd. 15.4.-31.12.201028.02.2011
dočasné napojenie VO na Nám. Matice slovenskej28.02.2011
čitateľské preukazy28.02.2011
Údržba mestskej zelene za 1/201128.02.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite cintorín Dca, Prejta za 1/201128.02.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite Prejta za 1/201128.02.2011
Údržba mestskej zelene v lokalite č.3 za 1/201128.02.2011
zber vianočných stromčekov28.02.2011
čistenie autobusových zastávok za 1/201128.02.2011
práce s MP - zvesenie vianočného osvetlenia28.02.2011
mimoriadne zásahy za 1/201128.02.2011
zimná údržba za 1/201128.02.2011
stavebníctvo 2011, SW ODIS 201128.02.2011
kniha "Z histórie ZTS v Dubnici nad Váhom"28.02.2011
odber vody Nám 1. mája, ul. Cintorínska28.02.2011
nájom a prevádzka VO 2/201128.02.2011
Paušál OFFICE 20000+24.02.2011
Údržba mestskej zelene24.02.2011
Údržba mestskej zelene24.02.2011
Zasklenie infotabule24.02.2011
Rámovanie24.02.2011
Predplatné aktualizácii a doplnkov24.02.2011
Príprava Dubnických novín január 201124.02.2011
Dodávka elrktriny24.02.2011
Zálohová platba E02/201124.02.2011
Vizitky Mgr. Tepličková24.02.2011
Nájom pozemku24.02.2011
Ročná prehliadka kondenzačného kotla24.02.2011
Plagat 60x8024.02.2011
Plagat bianko24.02.2011
Film24.02.2011
Dubnické noviny24.02.2011
Potlač24.02.2011
Telekomunikačné sužby24.02.2011
Telekomunikačné sužby24.02.2011
Prenájom šnúrového telefonu24.02.2011
Páska OLIVETTI24.02.2011
Poštové služby24.02.2011
Pramenitá voda nesýtená24.02.2011
Pramenitá voda nesýtená24.02.2011
Prenájom techniky a prevoz24.02.2011
Výkon technického dozoru24.02.2011
Záloha na fondový účet byty24.02.2011
Záloha na fondový účet byty24.02.2011
Záloha na prevádzkový účet byty24.02.2011
Záloha na prevádzkový účet byty24.02.2011
Záloha na prevádzkový účet byty24.02.2011
Spojková sada + práce24.02.2011
Výkon stavebného dozoru24.02.2011
Údržba mestskej zelene24.02.2011
muzikálové predstavenie Perinbaba23.02.2011
Údržba mestskej zelene23.02.2011
Údržba mestskej zelene23.02.2011
Kancelársky materiál23.02.2011
seminár22.02.2011
Energia CO kryty22.02.2011
mesačný poplatok za llinky PCO22.02.2011
Protipožiarne služby22.02.2011
Mediálne služby 1/201122.02.2011
Autorská odmena22.02.2011
Kurz jazyka anglického začiatočníci22.02.2011
Internet optika LAN-LAN 2/201116.02.2011
Zmluva o poskytovaní serverhostingu a služieb č. 27022009/DCA16.02.2011
CHEQUE DEJEUNER15.02.2011
Zmluva o BOZP15.02.2011
Grafické spracovanie Dubnických novín15.02.2011
Úradné tlačivá15.02.2011
Strava pre dôchodcov15.02.2011
Ekonomický časois15.02.2011
Vypracovanie znaleckého posudku15.02.2011
vypracovanie záverečnej Monitorovacej správy15.02.2011
vypracovanie záverečnej ŽoP15.02.2011
realizácia dvadelného predstavenia15.02.2011
1GB DDR2 RAM 2ks15.02.2011
Kancelársky papier15.02.2011
Vyčistenie plochy na sídlisku Podháj15.02.2011
Nájom pozemku15.02.2011
Pripojenie objektu na PCOO10.02.2011
predplatné aktualizácií Praktická príručka požiadaviek na výstavbu09.02.2011
EPI Obchodný vestník, ročný prístup09.02.2011
trovy exekúcie EX 492/200809.02.2011
trovy exekúcie EX 265/200809.02.2011
trovy exekúcie EX 258/200809.02.2011
trovy exekúcie EX 251/200809.02.2011
trovy exekúcie EX 226/200809.02.2011
trovy exekúcie EX 200/200809.02.2011
trovy exekúcie EX 164/200809.02.2011
trovy exekúcie EX 310/200809.02.2011
seminár Zákon o pohrebníctve09.02.2011
mesačný prenájom preso stroja09.02.2011
požičné za film Fotri sú lotri09.02.2011
požičné za film Megamozog09.02.2011
požičné za film Dobrodružstvá lode Ranný pútnik09.02.2011
refundácia el. energie09.02.2011
el. energia za odberné miesto Nám. MS za 201009.02.2011
uverejnenie inzercie07.02.2011
za reklamu v rozhlase07.02.2011
predplatné aktualizácií Ver.obst. 7/2010-4/201107.02.2011
seminár Dane z prijmov zo závislej činnosti07.02.2011
autorská licencia na ver. použitie hudobných diel07.02.2011
tonery do tlačiarne OKI07.02.2011
Údržba mestskej zelene, výrub stromov07.02.2011
napojenie vianočnej výzdoby 201107.02.2011
mapy cintorínov07.02.2011
nálepky na označenie inf. skriniek07.02.2011
oprava vozidla Fabia IL-X-05107.02.2011
oprava vozidla Fabia IL-X-05107.02.2011
Výmena oleja SUPERB IL 949AR07.02.2011
oprava Fabia IL 995AR07.02.2011
telefónne poplatky07.02.2011
tlač Dubnických novín07.02.2011
1GB DDR2 RAM07.02.2011
Internet optika LAN-LAN 1/201107.02.2011
grafické spracovanie Dubnických novín 1/201107.02.2011
nájom a prevádzka VO 1/201107.02.2011
vývoz separovaného a zmes. KO 12/201007.02.2011
zimná údržba 12/201007.02.2011
zber konárov 12/201007.02.2011
Vývoz odpadu počas Dubnických vianoc07.02.2011
doučtovanie predplatného Fin. spravodajca 201007.02.2011
odber vody Nám 1. mája, ul. Cintorínska07.02.2011
mimoriadne zásahy 12/201007.02.2011
vývoz KO 12/201007.02.2011
vývoz odpadu 12/201007.02.2011
Údržba mestskej zelene v lok.3 výrub stromov 12/201107.02.2011
Údržba mestskej zelene v lok.cintorín 12/201107.02.2011
Údržba mestskej zelene v lok.3 12/201107.02.2011
Údržba mestskej zelene v lok. Prejta 12/201007.02.2011
Dodávka el. energie07.02.2011
Novoročné oznámenia, Kalendár02.02.2011
Príprava Dubnických novín december 201026.01.2011
Zálohové platby EE 1/201126.01.2011
Prevádzkovanie TXT kanálu 1/201126.01.2011
CHEQUE DEJEUNER26.01.2011
Audit výročnej správy účtovnej závierky roku 200926.01.2011
Aktualizácie SEPI za rok 201026.01.2011
Pravideľné poplatky, volania BP26.01.2011
Hlasové služby, internet26.01.2011
Prenájom šnúrového telefonu26.01.2011
Energia CO kryty26.01.2011
Reaalizácia ohňostroja počas osláv Silvestra 201026.01.2011
Tlac program26.01.2011
Koncert hudobnej skupiny THUNDER26.01.2011
Ozvučenie silvestrovského programu 201026.01.2011
Kurz jazyka anglického začiatočníci26.01.2011
Nájomné za I. kv. 201126.01.2011
Zmluva o BOZP26.01.2011
mesačný poplatok za llinky PCO26.01.2011
obedy od 1.12.2010 do 31.12.201026.01.2011
Zabezpečenie napojenia vianočnej výzdoby26.01.2011
Údržba mestskej zelene26.01.2011
Silvestrovské vysúpenie26.01.2011
Pramenitá voda nesýtená26.01.2011
Výkon technického dozoru26.01.2011
Údržba mestskej zelene26.01.2011
Údržba mestskej zelene26.01.2011
Medialne služby 12/201026.01.2011
Zmluva o poskytovaní serverhostingu a služieb č. 27022009/DCA26.01.2011
Pohrebné služby26.01.2011
Údržba cintorína26.01.2011
Služby spojené s leasingom a prenájmom kancelárskych strojov26.01.2011
Služby spojené s uložením tela zosnulého26.01.2011
Údržba mestskej zelene26.01.2011
Údržba mestskej zelene26.01.2011
Výkon stavebného dozoru26.01.2011
RAM pamäť 1GB DDR226.01.2011
Ročná údržba a metodická podpora IS MIS26.01.2011
Údržba mestskej zelene - zber odpadkov25.01.2011
Údržba mestskej zelene - zber odpadkov25.01.2011
Propagácia obchodného mena a loga objednávateľa20.01.2011

2017

2015

2013

2012