Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Ďaďaň Matej

Telefón: +421424455754

Mobil: +421 918 117 035

E-mail: matej.dadan@dubnica.eu