Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Híreš Juraj, Ing.

v čase do 12.30 - Klientske centrum: +421424455757

v čase po 12.30: +421424455761

E-mail: juraj.hires@dubnica.eu