Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Stavebný úrad; Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Híreš Juraj, Ing.

Telefón: +421424455751

E-mail: juraj.hires@dubnica.eu