Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy

Zobrazenie podľa abecedy

OsobaKontaktné spojenie
Králik Jozef, Bc.

Telefón: +421424455762

E-mail: jozef.kralik@dubnica.eu