Obsah

Božena Janurová


Úloha v org. štruktúre

Ohlasovňa obyvateľstva - Odborná referentka ohlasovne obyvateľstva