Obsah

Ing. Jana Gáborová


Úloha v org. štruktúre

Stavebný úrad; Oddelenie výstavby, životného prostredia a dopravy - Odborná referentka územného plánovania a stavebného poriadku