Obsah

Ing. Milan Dolinka


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie strategického rozvoja a IT - Vedúci oddelenia strategického rozvoja a IT