Obsah

Ing. Tomáš Truchlý

Ing. Tomáš Truchlý

Úloha v org. štruktúre

Zástupca primátora - 2. Zástupca primátora, Poslanec - Volebný obvod č. 6

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 6, 2. Zástupca primátora