Obsah

Ing. Zuzana Kaňovská


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy - Odborný referent organizačných činností