Obsah

Jarmila Nováková


Úloha v org. štruktúre

Ohlasovňa obyvateľstva - Odborná referentka ohlasovne obyvateľstva