Obsah

Mgr. Adriana Koncová


Úloha v org. štruktúre