Obsah

Mgr. Adriana Vančová

Mgr. Adriana Vančová

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslankyňa - Volebný obvod č. 4 - nezávislá