Obsah

Mgr. Mária Badačová


Úloha v org. štruktúre

Kancelária primátora mesta - Referentka pre styk s verejnosťou