Obsah

Mgr. Mária Balážová

vCard

Úloha v org. štruktúre

Školský úrad - Vedúca školského úradu

Oddelenie školstva - Vedúca oddelenia školstva MsÚ