Obsah

Bc. Jozef Králik


Úloha v org. štruktúre

Stavebný úrad; Oddelenie inv. výstavby, životného prostredia a dopravy - Vedúci stavebného úradu, odd. inv. výstavby, dopravy a ŽP