Obsah

Bc. Jozef Králik


Úloha v org. štruktúre

Investičná výstavba - Odborný referent investičnej výstavby