Obsah

Bc. Viera Muntágová DiS. art.

Bc. Viera Muntágová DiS. art.

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslankyňa - Volebný obvod č. 7 - nezávislá