Obsah

Božena Janurová


Úloha v org. štruktúre

Vedúci starostlivosti o občanov, OR matriky - Odborný referent evidencie obyvateľstva