Obsah

Emília Kadorová


Úloha v org. štruktúre

Sekretariát prednostu - Odborný referent pre mzdy