Obsah

Ing. Natália Máleková


Úloha v org. štruktúre

DUMAT m.p.o. - Sekretariát riaditeľa, personalistka