Obsah

Ing. Tomáš Truchlý

Ing. Tomáš Truchlý

Úloha v org. štruktúre

Zastupiteľstvo - Poslanec - Volebný obvod č. 6 - nezávislý - Zástupca primátora

Zástupca primátora - Zástupca primátora, Poslanec - Volebný obvod č. 6