Obsah

JUDr. Iveta Orgoníková


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie majetkovo právne - Vedúci odd. majetkovo-právneho