Obsah

Mgr. Linda Michalcová


Úloha v org. štruktúre

Vedúci starostlivosti o občanov, OR matriky - odborný referent organizačných činností – archív a registratúra