Obsah

Mgr. Mária Badačová


Úloha v org. štruktúre

Sekretariát primátora mesta - Referent pre styk s verejnosťou