Obsah

Mgr. Mária Balážová

vCard

Úloha v org. štruktúre

Školský úrad a oddelenie školstva - Vedúci ŠÚ a odd.školstva