Obsah

Mgr. Marta Bardyová

vCard

Úloha v org. štruktúre

Školský úrad a oddelenie školstva - riaditeľka ZŠ s MŠ Pod hájom