Obsah

Oddelenie školstva

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Balážová Mária, Mgr.Vedúca oddelenia školstva MsÚ+421424455785
+421 918 117 044
Nováková Sidónia, Bc.Odborná referentka ekonomiky škôl a školských zariadení+421424455712