Obsah

Mestská poliklinika Dubnica

Poliklinika Dubnica nad VáhomMestské zastupiteľstvo mesta Dubnica n/Váhom vedené snahou v komplexnej forme zachovať zdravotnícku starostlivosť pre občanov mesta zriadilo v zmysle zák. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení Mestskú polikliniku Dubnica, ako príspevkovú organizáciu mesta.
Poslaním polikliniky je zabezpečovať vhodné podmienky pre privátnych lekárov poskytujúcim zdravotnícke služby občanom mesta a vykonávať preventívno-liečebnú ambulantnú činnosť v niektorých odboroch a zdravotnú dopravnú službu.

Telefónny zoznam Mestskej polikliniky Dubnica

 

 

Lekárska služba prvej pomoci

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých bola na základe rozhodnutia Trenčianskeho samosprávneho kraja 
č. TSK/2009/00007/zdav. - 2 zrušená s účinnosťou od 02. 01. 2009


Lekárska služba prvej pomoci pre deti

č. t. : 042-4653314

 
Pondelok - Piatok Sobota - Nedeľa
1530-2200 700-2200