Obsah

Hlásenie poruchy mestského rozhlasu

Poruchy mestského rozhlasu môžu občania nahlásiť telefonicky na t. č. 042/44 55 720, 042/44 55 716 alebo osobne na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom, prízemie, č. dv. 20.