Obsah

Všetky ceny sú zverejnené vo všeobecne záväznom nariadení č. xx, ktoré je dostupné na webe mesta.