Obsah

 

Príspevok od štátu pre všetkých rodičov prváčikov

Na základe schválenej novely zákona o prídavku na dieťa z roku 2019 pri príležitosti nástupu dieťaťa do školy dostávajú rodičia od štátu automaticky jednorazový príspevok. Cieľom tohto príspevku k prídavku na dieťa je dosiahnuť, aby každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, malo zabezpečené základné školské potreby. Toto opatrenie zároveň finančne odbremeňuje rodičov od zvýšených výdavkov, ktoré im vzniknú v dôsledku nástupu ich dieťaťa do základnej školy.

Aké sú podmienky pre získanie príspevku pre prváčika? 

Príspevok sa vypláca rodičovi, ktorý poberá prídavok na dieťa spolu s prídavkom v mesiaci OKTÓBER. Výška príspevku pre školský rok 2022/2023 je 106,33 eur, o ktorých sa zvýši suma vyplateného prídavku na dieťa za mesiac september. Pripomíname, že ide o jednorazový automatický príspevok, teda  nie je potrebné podávať osobitnú žiadosť. Základné školy postupujú informáciu o prváčikoch do centrálneho registra žiakov. Následne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky tieto informácie zaznamená a podľa toho vyplatí príspevok. Pre rodiča tak tento príspevok nepredstavuje osobitnú administratívnu záťaž.