HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 21. zasadnutie MsZ - neplánované, konaného dňa 31.03.2021Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhove komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
Štatút participatívneho rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č.5/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Komplexná rekonštrukcia chladenia zimného štadióna v Dubnici nad Váhom“ - Schválenie uznesenia č. 6 /2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý