HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 11. zasadnutie MsZ - neplánované, konaného dňa 05.02.2020Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Návrhová komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Návrh programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Pozmenujuci navrh poslanec T.Truchlý
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Voľba hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie 1/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
 Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová