HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 18. zasadnutie MsZ - neplánované, konaného dňa 26.11.2020Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
V. zmena rozpočtu za rok 2020 - Schválenie uznesenia č. 111/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotáciu s názvom „Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom ­ Prejta“ - Schválenie uznesenia č. 112/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotáciu s názvom „Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom ­ Prejta“ - Schválenie uznesenia č. 113/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotáciu s názvom „Elektro nabíjacia stanica mesta Dubnica nad Váhom“ - Schválenie uznesenia č. 114/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.1
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytových priestorov na ulici Partizánska 151 (bývalá Základná škola), miestnosť č. 2211 na 2. nadzemnom podlaží, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 115/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 4.1
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom nebytových priestorov na ulici Partizánska 151 (bývalá Základná škola), miestnosť č. 2211 na 2. nadzemnom podlaží, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 116/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.2
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov v pavilóne B na prízemí budovy bývalej Základnej školy nachádzajúcej sa na ulici Partizánska 151 v Dubnici nad Váhom, a to miestnosti o celkovej výmere 54,10m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 117/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.2
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov v pavilóne B na prízemí budovy bývalej Základnej školy nachádzajúcej sa na ulici Partizánska 151 v Dubnici nad Váhom, a to miestnosti o celkovej výmere 54,10m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 118/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.3
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov - pavilóne B na 1. podlaží budovy bývalej Základnej školy nachádzajúcej sa na ulici Partizánska 151 v Dubnici nad Váhom, miestnosť č. 2101 o rozlohe 55,56 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 119/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.3
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov - pavilóne B na 1. podlaží budovy bývalej Základnej školy nachádzajúcej sa na ulici Partizánska 151 v Dubnici nad Váhom, miestnosť č. 2101 o rozlohe 55,56 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 120/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.4
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku na umiestnenie navigačnej tabule ­ Ranč LHOTA, a.s., Prejtská 487, Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 121/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.4
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku na umiestnenie navigačnej tabule ­ Ranč LHOTA, a.s., Prejtská 487, Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - Schválenie uznesenia č. 122/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová