HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 30. zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 27.04.2022Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Skúška hlasovacieho zariadenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 0
Proti: 5
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 4
Prítomní: 12


   Proti:
Ing. Ladislav Buranský MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Emil Suchánek
MUDr. Ján Tholt      

   Zdržali sa:
 Miloš Kopčan Bc. Viera Muntágová  Radoslav Žáček  

   Nehlasovali:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Mgr. Adriana Vančová


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Skúška hlasovacieho zariadenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 3
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 3
Prítomní: 12


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Ing. Ladislav Buranský  Radoslav Žáček  

   Proti:
MUDr. Ján Tholt      

   Zdržali sa:
 Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská  Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý      

   Nehlasovali:
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Skúška hlasovacieho zariadenia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 10


   Za:
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Mgr. Adriana Vančová      

   Proti:
Ing. Ladislav Buranský  Radoslav Žáček    

   Zdržali sa:
Ing. Lukáš Bakyta      

   Nehlasovali:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková    


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie zmeny programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Správa o vývoji a čerpaní rozpočtu za rok 2021 - Schválenie uznesenia č. 29/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
II. zmena rozpočtu - Schválenie uznesenia č. 30/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2019 O rozsahu sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov Dubina, m. r. o. ­ kombinované zariadenie, Pod hájom 1291/119, Dubnica nad Váhom zo dňa 12.12.2019 - Schválenie uznesenia č. 31/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 4.1
Správa o hospodárení ZPS Dubina, m. r. o. a ŠZ Prejta za rok 2021 - Schválenie uznesenia č. 32/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban
 Miroslav Sečany Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček    


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.2
Správa o hospodárení Dubnické múzeum, m. r. o. za rok 2021 - Schválenie uznesenia č. 33/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová  Miroslav Sečany
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček

   Zdržali sa:
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 4.3
Správa o hospodárení TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., r. s. p. za rok 2021 - Schválenie uznesenia č. 34/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 5.
Vyhodnotenie vykurovacej sezóny v objektoch mesta, spotrieb elektrickej energie a teplej vody v budovách spravovaných mestom za rok 2021 - Schválenie uznesenia č. 35/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 6.
Správa o stave na úseku sociálnych služieb za rok 2021 - Schválenie uznesenia č. 36/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 7.
Plán údržby mestskej zelene na rok 2022 - Schválenie uznesenia č. 37/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.
Návrh zápisu Kroniky mesta 2019 - Schválenie uznesenia č. 38/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 9.
Návrh zápisu Kroniky mesta 2020 - Schválenie uznesenia č. 39/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 10.1
Nakladanie s majetkom mesta - Odkúpenie pozemku časť ulice Nádražná od neznámeho vlastníka - v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava do vlastníctva mesta - Schválenie uznesenia č. 40/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.2
Nakladanie s majetkom mesta - Zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva č. 136/2017 a 137/2017 - Schválenie uznesenia č. 41/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.3
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena - žiadateľka Vladimíra Rank, Pod hájom 957/11, 018 41 Dubnica nad Váhom - Schválenie uznesenia č. 42/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 10.4
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ HS ­ Tec, spol. s r. o., Gen. M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín - Schválenie uznesenia č. 43/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 10.5
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Michal Fabuš, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č. 44/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 10.5
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Michal Fabuš, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č. 45/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 10.6
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1110/4, ako prípad hodný osobitného zreteľa nájomcovi Eva Pastorková - Schválenie uznesenia č. 46/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 10.6
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1110/4, ako prípad hodný osobitného zreteľa nájomcovi Eva Pastorková - Schválenie uznesenia č. 47/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.7
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemku parc. č. KN-C 2300/47 pri bytovom dome Pod hájom č. 1092, ako prípad hodný osobitného zreteľa nájomcovi Okresné stavebné bytové družstvo - Schválenie uznesenia č. 48/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 10.7
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemku parc. č. KN-C 2300/47 pri bytovom dome Pod hájom č. 1092, ako prípad hodný osobitného zreteľa nájomcovi Okresné stavebné bytové družstvo - Schválenie uznesenia č. 49/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 10.7
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti pozemku parc. č. KN-C 2300/47 pri bytovom dome Pod hájom č. 1092, ako prípad hodný osobitného zreteľa nájomcovi Okresné stavebné bytové družstvo - Prestávka
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 10.8
Nakladanie s majetkom mesta - Zverenie hnuteľného majetku do správy správcovi, Dubnické múzeum, m. p. o. ­ archeologické nálezy - Schválenie uznesenia č. 50/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 10.9
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov budovy Klubu dôchodcov č. 2 nachádzajúci sa na ulici Československej armády 1187/4 v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 24,50 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č. 51/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 10.9
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom časti nebytových priestorov budovy Klubu dôchodcov č. 2 nachádzajúci sa na ulici Československej armády 1187/4 v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 24,50 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa - Schválenie uznesenia č. 52/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 10.10
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o odkúpenie pozemku ­ žiadateľka Zuzana Rybanská Petríková, Brezová 4335/5, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Mgr. Petra Hrubová, advokátka, Mierové 93, 019 01 Ilava - Schválenie uznesenia č. 53/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 11.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia č. 54/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová
 Radoslav Žáček      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 12.
Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - Schválenie uznesenia č. 55/2022
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová  Radoslav Žáček

   Proti:
Ing. Emil Suchánek