HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 22. zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 28.04.2021Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Návrh programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Doplnenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Vyhodnotenie vykurovacej sezóny v objektoch mesta, spotreby elektrickej energie a teplej vody v budovách spravovaných mestom za rok 2019 - schválenie uzn. č. 7/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Stav na úseku verejného poriadku a činnosť mestskej polície za rok 2020. - schválenie uzn. č. 8/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 3.
Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z roku 2020 - schválenie uzn. č. 9/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 4.
Správa o stave na úseku sociálnych služieb za rok 2020 - schválenie uzn. č. 10/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 5.
Vyhodnotenie kultúrno-spoločenských podujatí v meste za rok 2020 - schválenie uzn. č. 11/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 6.
Návrh VZN č. 1/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 12/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 7.
Návrh VZN č. 02/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 13/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      

   Proti:
 Adrián Gazdík      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 8.
Schválenie dotácií na rok 2021 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 14 /2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 8.
Schválenie dotácií na rok 2021 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 15 /2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 8.
Schválenie dotácií na rok 2021 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 16 /2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 8.
Schválenie dotácií na rok 2021 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 17 /2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 8.
Schválenie dotácií na rok 2021 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 18 /2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 8.
Schválenie dotácií na rok 2021 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 19 /2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 8.
Schválenie dotácií na rok 2021 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 20 /2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 9.
Plán údržby zelene v Meste Dubnica nad Váhom na rok 2021 - schválenie uzn. č. 21/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 10.
Predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Revitalizácia sídliska Pod hájom v Dubnici nad Váhom“ - schválenie uzn. č. 22/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 10.
Predloženie a spolufinancovanie žiadosti o dotáciu na projekt s názvom „Revitalizácia sídliska Pod hájom v Dubnici nad Váhom“ - schválenie uzn. č. 23/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 11.1
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku „Nákladné vozidlo špeciálne FAUN EXPOTEC“ podľa článku XIV. platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom, vypožičiavateľovi TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. - schválenie uzn. č. 24/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 11.1
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku „Nákladné vozidlo špeciálne FAUN EXPOTEC“ podľa článku XIV. platných Zásad hospodárenia s majetkom mesta Dubnica nad Váhom, vypožičiavateľovi TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. - schválenie uzn. č. 25/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 11.2
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1110/4, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - phoz uzn. č. 26/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 11.2
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 1110/4, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - schválenie uzn. č. 27/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 11.3
Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Michal Fabuš, Pod hájom 1084/39-12, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - PHOZ uzn. č. 28/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 11.3
Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Michal Fabuš, Pod hájom 1084/39-12, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - schválenie uzn. č. 29/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 11.4
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - PHOZ uzn. č. 30/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 11.4
Nájom časti pozemku parcelné číslo KN-C 800/62, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - schválenie uzn. č. 31/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 11.5
Nájom časti nebytových priestorov na 1. PP (suterén) budovy Mestského domu kultúry nachádzajúci sa na ulici Bratislavská 435/12 v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 29,20 m2, ako prípad osobitného zreteľa. - PHOZ uzn. č. 32/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 11.5
Nájom časti nebytových priestorov na 1. PP (suterén) budovy Mestského domu kultúry nachádzajúci sa na ulici Bratislavská 435/12 v Dubnici nad Váhom, miestností o celkovej výmere 29,20 m2, ako prípad osobitného zreteľa. - schválenie uzn. č. 33/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 11.6
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ právo vybudovať prístupový chodník, osvetlenie, priechod pre chodcov ­ žiadateľ CRYSTAL REAL, s. r. o., 972 28 Valaská Belá č. 87 - schválenie uzn. č. 34/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 11.7
Návrh na zrušenie uznesenia MsZ - schválenie uzn. č. 35/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 11.8
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ Spoločenský dom ­ plus, s. r. o., Centrum II 88, 018 41 Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 36/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 11.9
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ Spoločenský dom ­ plus, s. r. o., Centrum II 88, 018 41 Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 37/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 11.10
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení ELSPOL ­ SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, Námestovo - schválenie uzn. č. 38/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 11.11
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ Ľubomír Zábojník, Štúrova 117/17, 018 41 Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 39/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 11.12
Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ žiadateľ HTMAS, s. r. o., Matuškova 48, 976 31 Vlkanová - schválenie uzn. č. 40/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 11.13
Žiadosť o odkúpenie pozemku ­ žiadateľ Peter Hladký, Prejtská 143/168, 018 41 Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 41/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 11.14
Žiadosť o odkúpenie pozemku ­ žiadateľka Oľga Kulišíková, Centrum II 96/64, 018 41 Dubnica nad Váhom - schválenie uzn. č. 42/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 11.15
Žiadosť o odkúpenie pozemkov­ žiadateľ HANT BA, a. s. Hliny 1412/248, 017 07 Považská Bystrica - schválenie uzn. č. 43/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 12.
Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ dňa 16.12.2020, kontrola plnenia uznesení prijatých na MsZ v r.2020 v stave rozpracovania, resp. v sledovaní - schválenie uzn. č. 44/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 13.
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Dubnica nad Váhom od posledného plánovaného zasadnutia MsZ - schválenie uzn. č. 45/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 14.
Pravidlá kontrolnej činnosti vykonávanej hlavným kontrolórom mesta Dubnica nad Váhom ­ zmeny - schválenie uzn. č. 46/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 15.
Návrh na odvolanie a voľbu člena Komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom - schválenie uzn. č. 47/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 16.
Návrh na uzatvorenie zmluvy o združení osôb na dosiahnutie dojednaného účelu uzatvorená v súlade s § 829 až § 841 zákona č. 40/1964 Zb. ­ Občiansky zákonník v platnom znení - schválenie uzn. č. 48/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž  Adrián Gazdík Mgr. Vladimíra Klačanská
 Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban  Miroslav Sečany MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová