HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 27. zasadnutie MsZ - neplánované, konaného dňa 04.11.2021Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Bc. Andrea Blajsková Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Bc. Andrea Blajsková Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
 Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban
MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý    


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
V. zmena rozpočtu za rok 2021 - Schválenie uznesenia 129/2021
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 10


   Za:
Ing. Lukáš Bakyta Bc. Andrea Blajsková Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch MUDr. Ján Tholt Ing. Tomáš Truchlý

   Zdržali sa:
 Vladimír Lukáč Ing. Libor Poruban