HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 12. zasadnutie MsZ - plánované, konaného dňa 26.02.2020Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Návrhová komisia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 0.
Otvorenie zasadnutia - Zmena návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 1.
Stav na úseku verejného poriadku a činnosť MsP za rok 2019 - uznesenie č. 2/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Schválenie dotácií na rok 2020 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - pozm. návrh p. Gazdík
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová

   Zdržali sa:
Ing. Emil Suchánek      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Schválenie dotácií na rok 2020 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 3/2020 Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Schválenie dotácií na rok 2020 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 4/2020 Hokejový klub SPARTAK DUBNICA
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Schválenie dotácií na rok 2020 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 5/2020 FS Mladosť
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 2.
Schválenie dotácií na rok 2020 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 6/2020 Atletický klub SPARTAK
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.
Schválenie dotácií na rok 2020 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 7/2020 Akadémia J. Jankecha
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2.
Schválenie dotácií na rok 2020 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 8/2020 OSA - Športová akadémia
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský Mgr. Vladimíra Klačanská
MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová

   Zdržali sa:
 Adrián Gazdík      


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 2.
Schválenie dotácií na rok 2020 v zmysle VZN mesta č. 3/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie č. 9/2020 ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč Bc. Viera Muntágová
Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek Ing. Tomáš Truchlý
Mgr. Adriana Vančová      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 3.
Návrh zápisu Kroniky za rok 2018 - uznesenie č.10/2020 Návrh zápisu Kroniky za rok 2018
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Návrh novelizácie Štatútu mesta Dubnica nad Váhom - uznesenie č.11/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 5.
Vyhodnotenie realizácie investičných akcií z roku 2019 - uznesenie č. 12/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 6.
Vyhodnotenie vykurovacej sezóny v objektoch mesta, spotrieb elektrickej energie a teplej vody v budovách spravovaných mestom za rok 2019 - uznesenie č. 13/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 7.1
Nakladanie s majetkom mesta - Žiadosť o zriadenie vecného bremena ­ umiestnenie retenčnej nádrže v lokalite Háje ­ žiadateľ LORAS, s. r. o., Pod hájom 1366/166, 018 41 Dubnica nad Váhom a Techreal Dubnica s. r. o., Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín - uznesenie č. 14/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 7.2
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Roman Pavlík, Centrum I. 50/125, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - uznesenie č. 15/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 7.2
Nakladanie s majetkom mesta - Nájom pozemku pod PREFA garáž nájomcovi ­ Roman Pavlík, Centrum I. 50/125, 018 41 Dubnica nad Váhom, ako prípad hodný osobitného zreteľa. - uznesenie č. 16/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 7.3
Nakladanie s majetkom mesta - Dohoda o umiestnení telekomunikačného zariadenia - uznesenie č. 17/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 8.
Zmluva o spolupráci pri výkone športovej činnosti - uznesenie č. 18/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 9.
Návrh na zvolenie členov komisií MsZ - uznesenie č.19/2020
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:
 Ivan Baláž Bc. Andrea Blajsková Ing. Ladislav Buranský  Adrián Gazdík
Mgr. Vladimíra Klačanská  Miloš Kopčan MUDr. Dominik Kosorín  Vladimír Lukáč
Bc. Viera Muntágová Ing. Marián Osúch Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek
Ing. Tomáš Truchlý Mgr. Adriana Vančová