HLASOVANIE POSLANCOV


Hlasovanie z 4. Neplánované zasadnutie MsZ, konaného dňa 05.04.2023Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu: 0.
Otvorenie - Schválenie návrhovej komisie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Libor Poruban  Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu: 0.
Otvorenie - Schválenie návrhu programu
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Libor Poruban  Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu: 1.
II. zmena rozpočtu za rok 2023 - Schválenie uznesenia č. 21/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Libor Poruban  Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN č. 1/2023 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom do nájmu - zmena č.1 Suchánek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 13
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek    

   Proti:
Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková Ing. Iveta Dianová
Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík  Vladimír Lukáč
Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná  Peter Sojčík
MUDr. Ján Tholt      

   Zdržali sa:
Ing. arch. Marián Antal      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN č. 1/2023 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom do nájmu - zmena č. 2 Suchánek
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 14
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. Libor Poruban Ing. Emil Suchánek    

   Proti:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík MUDr. Ján Tholt    


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN č. 1/2023 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom do nájmu - p. Šlesar - schválenie udelenia slova občanovi
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Libor Poruban  Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN č. 1/2023 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom do nájmu - zapracovanie pripomienok k VZN - schválenie
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Libor Poruban  Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 2.
Návrh VZN č. 1/2023 Zásady prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Dubnica nad Váhom do nájmu - Schválenie uznesenia č. 22/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
 Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt  

   Zdržali sa:
Ing. Libor Poruban      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 3.
Výpožička nehnuteľného majetku vypožičiavateľovi TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., r. s. p - Schválenie uznesenia č. 23/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Libor Poruban  Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 3.
Výpožička nehnuteľného majetku vypožičiavateľovi TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., r. s. p - Schválenie uznesenia č. 24/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Libor Poruban  Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 4.
Súhlas Mesta Dubnica nad Váhom k zaradeniu Súkromnej základnej školy Felix Dubnica nad Váhom, do siete škôl a školských zariadení SR - Schválenie uznesenia č. 25/2023
Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:
Ing. arch. Marián Antal Ing. Lukáš Bakyta  Ivan Baláž Mgr. Andrea Blajsková
Ing. Iveta Dianová Mgr. Lucia Faltejsková Mgr. Vladimíra Klačanská Ing. Marián Kontelík
 Vladimír Lukáč Ing. Michal Múčka Ing. Marián Osúch  Adriana Pilná
Ing. Libor Poruban  Peter Sojčík Ing. Emil Suchánek MUDr. Ján Tholt