Obsah

Určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu - formulár Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu nájdete tu: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu