Obsah

Komisia ekonomická

Predseda Ing. Robert Rafaj  robert.rafaj@dubnica.eu
Podpredseda  František Mikolášek  frantisek.mikolasek@dubnica.eu
člen Ing. Viliam Sečány  viliam.secany@dubnica.eu
člen Ing. Emil Suchánek  emil.suchanek@dubnica.eu
člen Ing. arch. Marián Antal  marian.antal@dubnica.eu
člen Bc. Martina Švecová  
člen Ing. Marián Osúch