Obsah

Komisia školstva kultúry a športu

Predseda  Mgr. Monika Chromiaková  monika.chromiakova@dubnica.eu
Podpredseda Stanislav Holec   
člen Ing. Jana Rybárová  jana.rybarova@dubnica.eu
člen Libuša Stráňavská  libusa.stranavska@dubnica.eu
člen RNDr. Karol Korintuš  karol.korintus@dubnica.eu
člen Mgr. Karol Benko   
člen Mgr. Peter Wolf  peter.wolf@dubnica.eu