Obsah

Komisia výstavby, životného prostredia a dopravy

Predseda  Ing. arch. Ľubomír Bútora  lubomir.butora@dubnica.eu
Podpredseda  Radoslav Žáček  radoslav.zacek@dubnica.eu
člen  Anton Bušík anton.busik@dubnica.eu
člen  Anton Kvasnica  
člen  Bc. Peter Bakyta   
člen  Mgr. Ivan Rajec  ivan.rajec@dubnica.eu
člen  Ján Rehák jan.rehak@dubnica.eu